Różnice w postrzeganiu zapachów

0
383
roznice w postrzeganiu zapachow

Badacze z Ośrodka Monell Chemical Senses w Stanach Zjednoczonych odkryli blisko 30% zmienność w receptorach węchowych pomiędzy dwoma różnymi osobami.

Różnice rzutują na sposób, w jaki ludzie odbierają intensywność i przyjemny charakter woni.

Ludzie mają 400 wyspecjalizowanych czujników zapachowych, zwanych węchowymi receptorami białkowymi. Na 400 receptorów każdej z dwóch losowo wybranych osób 140 będzie się od siebie różnić.
Dodatkowo, żeby uczynić ten rezultat jeszcze bardziej skomplikowanym, wśród tych 400 receptorów są warianty i każdy wariant reaguje inaczej. Dlatego niemal każda osoba postrzega zapachy inaczej.